domingo, 7 de febrero de 2016

Cruceiro da Igrexa Vella no Carballiño

O cruceiro da Igrexa Vella, hoxe na Eira de Flores desprazado do seu vello lugar fronte a Igrexa Vella no centro do pobo seica estivo antes tras do edificio do concello. Segundo relato de Juanita ("a Amarilla", hoxe xa desaparecida e persoa moi coñecida no pobo)este cruceiro atopábase en tempos no camiño que sobe por Flores, fronte "ó cárcere" e foi trasladado sendo ela pequena, acordáballe pois foi a cerimonia do traslado que se celebrou cunha procesión e a bendición do novo lugar.